Popis prijavljenih projekata/aktivnosti za jedinicu lokalne samouprave

Klikom na zapis u tablici otvaraju se detaljni podaci o prijavljenom projektu/aktivnosti